Melaksanakan latihan keusahawanan ke arah melahirkan usahawan Global.
Membangunkan teknousahawan dalam bidang-bidang berteknologi tinggi melalui kerjasama rakan strategik.
Menyediakan kemudahan khidmat nasihat perniagaan bagi mengukuh dan meningkatkan keupayaan usahawan dan perniagaan serta memenuhi keperluan ‘Global Standard’.
Menyediakan program pemasaran bersepadu bagi menembusi pasaran Global.
Mewujudkan jaringan strategik bagi Pembangunan Keusahawanan Holistik.