29 0

Posted by  in Pusma

Salam,

Program terbaru PUSMAWP akan dianjurkan seperti ketetapan berikut:

Tarikh : 25 September 2012
Tempat : Kuala Lumpur Convention Center (KLCC)
Yuran : RM 50

Program untuk mengembangkan Usahawan Industri Kecil & Sederhana bagi mendapatkan Lebel, Logo Syarikat & Produk yang standard

yang boleh dikomersilkan di dalam pasaran.

Kepada yang berminat unutk menyertai program ini, Usahawan² diminta mememohon melalui Website PUSMAWP @ datang terus di Pejabat MARA Negeri Wilayah Persekutuan di Medan Tuanku..

Untuk sebarang keterangan lanjut, sila hubungi kami…

Sekian,